Meteor Vocabulary

99

Percentage Translated

In this chapter, you will:

 • Review a few common Meteor terms.
 • Клиент (Client)

  Когато говорим за Клиентът, имаме в предвид кога, който върви във Web Browser-а, където може да е някой традиционен като Firefox или Safari, или по-комплексно представяне в UIWebKit или iPhone апликация.

  Колекция (Collection)

  Колекция в Метеор е данните запазени автоматично и сихронизирани между клиен и сървър. Колекцията има име (например posts), и обикновенно съществува на клиен така и на сървър. Въпреки това, тяхното поведение е различно, като имат сходен API (Приложно-програмен интерфейс) на основата API-ят на Монго.

  Изчисляване (Computation)

  Изчисляване е блок от код, който се извършва всеки път когато някой от ‘реагиращите източници на дата’ (информация). Ако имате например такъв 'реагиращ източник на дата’ (например променлива за сесия) която би трябвало да регира, ще трябва да настройте изчисление към него.

  !!! Cursor

  A Cursor е резултатът от двищета се опашка от Mongo колекция. От страната на клиента, a cursor не е само array от резултати, но ре-активиращ се обек, който може да се наблюдава като обект в съответната колекция като добавена, премахната или обновена.

  РДП (DDP)

  DDP е разпределен протокол на Meteor за данни, протоколът тел използва за синхронизиране колекции и направи извикване на метод. DDP е предназначен като общ протокол, който заема мястото на HTTP за приложения в реално време, които са тежки на данни.

  Tracker

  Tracker е реактивност система метеор. Tracker се използва зад кулисите, за да запази HTML автоматично и синхронизира с основния модел на данните.

  Документ (Document)

  Монго е документ, въз основа на данни, магазин, така че обектите, които излизат от колекциите се наричат “документи”. Те са обикновени предмети JavaScript (въпреки че те не могат да съдържат функции) с една и съща особена собственост, на _id, които Meteor използва за проследяване на техните свойства над DDP.

  Helpers

  When a template needs to render something more complex than a document property it can call a helper, a function that is used to aid rendering.

  Latency Compensation

  ////

  Meteor Development Group (MDG)

  ////

  Method

  ////

  MiniMongo

  ////

  Package

  ////

  Publication

  ////

  Server

  ////

  Session

  ////

  Subscription

  ////

  Template

  ////

  Template Data Context

  ////